Gå direkt till innehåll
Det är skillnad på naturbete och vanligt bete. Kolla in mängden blommor här på Kromsta lantbruk utanför Enköping!
Det är skillnad på naturbete och vanligt bete. Kolla in mängden blommor här på Kromsta lantbruk utanför Enköping!

Blogginlägg -

“Naturbeteskött mycket mer än bara glada djur”

Kött från djur som betat på naturbetesmark har högre klimatavtryck än djur uppfödda på kraftfoder inomhus. Trots det så rekommenderar miljöorganisationer att vi konsumenter ska äta mer naturbeteskött. Hur hänger det ihop?

Många konsumenter som väljer naturbeteskött gör det med tanke på att djuren ska ha det bra och få leva utomhus. Men att du dessutom kan bidra till något som är mycket större och för planetens bästa är det kanske färre som har fattat. Men det är just det som är det viktigaste. Annars har du bara valt ett kött med högre klimatavtryck.

Gräsmarker som har betats under lång tid utvecklar en helt otrolig mångfald, en svensk naturbetesmark kan jämföras med regnskogen, när det gäller antalet arter per meter. Enligt Världsnaturfonden WWF har naturbetesmarken i genomsnitt 40 olika arter på en kvadratmeter naturbetesmark. En vanlig betesmark som plöjs med några års mellanrum och gödslas regelbundet får inte alls samma artrikedom. På en vanlig betesmark hittar du cirka 5-15 olika arter på en kvadratmeter.

Viktigt med naturbetesmarken är också att många ovanliga och hotade arter av både insekter, blommor och fåglar behöver betande djur för att överleva. Utan betande djur växer marken snabbt igen med träd vilket innebär att dessa hotade arter försvinner. Igenskogning är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.

Klimatavtrycket för naturbeteskött är större än för djur som är uppfödda på matigare bete som gödslas, plöjs och nyplanteras regelbundet vilket ger mer näring till djuren. När djuren får mer näring växer de fortare och blir snabbare redo för slakt. Den kortare livslängden är den viktigaste faktorn för att minska klimatavtrycket för köttet, eftersom djuren under sin livstid hela tiden släpper ut den starka växthusgasen metan.

Därför är det så viktigt att köpa svenskt certifierat naturbeteskött. Då vet du att djuren har betat på just naturbetesmark och gjort den miljönytta som vår svenska natur så desperat behöver. Det är skillnad på gräs och gräs!


/Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig Svenskt Sigill

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Relaterat innehåll