Gå direkt till innehåll
Övre raden: Maria och Hans Wachtmeister, Johannishus gods, Eva och Thomas von Heideken, Fräkentorp, Anders och Lisa Gunnarsson, Halla gård, Nedre raden: Jens Thulin, Vismarlövsgården, Erik O.R. Bengtsson, Karlsfälts gård, Stefan Schörling, Hasta gård
Övre raden: Maria och Hans Wachtmeister, Johannishus gods, Eva och Thomas von Heideken, Fräkentorp, Anders och Lisa Gunnarsson, Halla gård, Nedre raden: Jens Thulin, Vismarlövsgården, Erik O.R. Bengtsson, Karlsfälts gård, Stefan Schörling, Hasta gård

Pressmeddelande -

6 gårdar nominerade till Årets klimatbonde

Svenskt Sigill Klimatcertifierad vill uppmärksamma de bönder som gör det tuffa jobbet med att minska klimatpåverkan i primärproduktionen och delar därför ut priset Årets klimatbonde. Nu är sex stycken bönder i framkant inom klimatfrågan nominerade till Årets Klimatbonde 2022: Anders och Lisa Gunnarsson, Halla gård, Eva och Thomas von Heideken, Fräkentorp, Stefan Schörling, Hasta gård, Maria och Hans Wachtmeister, Johannishus gods, Erik O.R. Bengtsson, Karlsfälts gård, Jens Thulin, Vismarlövsgården.

Jens Thulin, Vismarlövsgården

Nötköttsbonde öster om Malmö

Motivering: Har som målsättning av bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducent. Producerar mer elenergi än gården förbrukar med hjälp av solceller och vindkraft, kör elbil och utfodrar djuren med egenpressat proteinfoder från en egen rapsoljepress. Är klimatcertifierade inom Svenskt Sigill. Deltar i forskning om algtillskott till korna för att minska metangasutsläpp. Fick Svedala kommuns miljöpris 2018. Reser runt som talare och inspiratörer inom hållbarhet, mat och klimat. Har varit LRF Framtidsbönder och bjuder in till mycket studiebesök. Utöver gården driver de också www.mylla.se med målsättningen att bli Sveriges främsta marknadsplats av lokalproducerade råvaror i säsong.

Erik O.R. Bengtsson, Karlsfälts gård

Spannmål-, gris och lammbonde på Österlen

Motivering: Med ett helhetstänk på miljö- och klimatfrågor är gården ett föredöme. Spannmål, oljeväxter, gris- och lammproduktionen är klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill. De har byggt ett bevattningssystem som är unikt med avseende på sin storlek, sin nya och moderna teknik, sin hållbara hantering av vatten och miljövänliga fotavtryck. Bevattningen leder till högre skördar och en resurseffektiv produktion. Odlar gräsfrö för en bra växtföljd som ger minskat kväveläckage. Solel används för torkning av spannmål. Oljepannor byts ut mot jordvärme.

Maria och Hans Wachtmeister, Johannishus gods

Nöt-, får-, viltkött- och spannmålsbönder i Ronneby, Blekinge

Motivering: Med långsiktigt tänkande förvaltar Hans och Maria Wachtmeister Johannishus gods som den elfte generationen. När man har lång historia bakåt så tittar man lättare långt in i framtiden. Att driva gården på ett hållbart sätt är en förutsättning för framtiden. Godset producerar spannmål och foder till både egna djur och till försäljning samt har nötkreatur, får och viltuppfödning. Med smarta lösningar för odlingen i form av GPS-styrning av fordon och satellitbrunnar med gödsel håller de ner användningen av energi och drivmedel. Energianvändningen hålls nere och solceller förser gården med el. Djuren betar i stor utsträckning artrika naturbetesmarker.

Stefan Schörling, Hasta Gård

Spannmålsbonde utanför Arboga, Västmanland

Motivering: Hasta gård drivs som ett ekologiskt jordbruk med fokus på cirkulära, regenerativa metoder där jorden utvecklas till att ge goda skördar och näringsrik mat med naturen som läromästare. Egenproducerad solenergi täcker behovet av el, traktorer körs på fossilfritt bränsle och torkning av skörd sker med restvärme från biokolsframställning. Produktionen har ett kretsloppsfokus och förbättring av jordhälsa och ökad kolinlagring prioriteras. Med hjälp av samodling, gröngödsling och med biokol i sådden testas många nya metoder för odling på Hasta gård. Aktivt samarbete med närliggande bönder prioriteras och allt som odlas och förädlas är glutenfritt.

Eva och Thomas von Heideken, Fräkentorp

Mjölkbonde utanför Malmköping, Södermanland

Motivering: Fräkentorp är en ekologisk, regenerativ gård med ett levande lantbruk och höga kretsloppsambitioner. Våra mjölkkor äter framför allt grovfoder och vi sparar alla tjurkalvar. De föds upp som grovfoderstutar. Med solceller, biokolproduktion, uppvärmning med biobränsle och en biogasanläggning under produktion. Ambitionen är att helt fasa ut den fossil energin. Djuren betar dessutom våra vackra naturbetesmarker och strandängar. Nötkreaturen främjar biologisk mångfald och hjälper oss i arbetet med att ständigt förbättra jordhälsan. Har studiebesök för kommunens måltidsservicepersonal med flera och är aktiv i ekologiska lantbrukarna i Sörmland.

Anders och Lisa Gunnarsson, Halla gård

Grisbonde utanför Kvänum, Västra Götaland

Motivering: I grisstallet med så högt i tak att energislukande fläktar inte längre behövs bökar grisar som också har möjlighet att gå ut i fina gräshagar. All gödsel från grisarna rötas i en biogasanläggning som generar den värme och el gården behöver. Målet är att bli en helt fossilfri gård. Redan nu har gårdens behov av inköp av energi minskat med 90% och inköp av mineralgödsel har minskat med 80-90%. Anders odlar sitt eget proteinfoder t.ex. åkerbönor och har kunnat sluta helt med importerat sojafoder. Odlingen sker med användning av all modern teknik för optimerad näringstillförsel. Efter en beräkning som är utförd av RISE forskningsinstitut får grisarna ett klimatavtryck på 2,3/kg CO2e per kilo benfritt kött en minskning från tidigare 3,6-3,7 kg CO2/kg.

Kriterier för Årets klimatbonde

 • Du är en primärproducent, det vill säga odling och skörd av vegetabilier, mjölk- och äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde.
 • Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas. Du arbetar målmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan. Detta innebär bland annat att du:
  • Minskar användningen av energi och använder mer förnybart
  • Är effektiv med gödslingen
  • Använder foder och gödsel med låg klimatpåverkan
  • Tar väl hand om dina djur så att de håller sig friska
 • Du har din produktion i Sverige.
 • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
 • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Höjdarjury utser vinnaren

Till vår hjälp har vi en jury med riktiga höjdare inom mat och klimat. Juryn består av Paul Svensson TV-kock med hållbarhetsfokus, Jenny Jewert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF, Charlotta Szczepanowski, chef Hållbarhet & Kvalitet på Coop och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill.

Mer om Årets klimatbonde

Vinnaren av Årets klimatbonde kommer att utses i november på galan för ÅRETS BONDE. Årets Klimatbonde presenteras stolt av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Svenskt Sigill Klimatcertifierad är ett tillägg som innebär att företaget dessutom gör en lång rad åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.

För mer information kontakta:
Helena Allard, hållbarhetschef, Sigill Kvalitetssystem,070-320 02 85, helena.allard@sigill.se

Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig, Sigill Kvalitetssystem 070-260 04 74, josefin.kihlberg@sigill.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Relaterat innehåll