Gå direkt till innehåll
Paul Svensson, Helena Allard, Charlotta Szczepanowski och Jenny Jewert är juryn för Årets klimatbonde 2022
Paul Svensson, Helena Allard, Charlotta Szczepanowski och Jenny Jewert är juryn för Årets klimatbonde 2022

Pressmeddelande -

Jury med tunga hållbarhetsprofiler utser Årets Klimatbonde

Svenskt Sigill Klimatcertifierad vill hylla den bonde som har gjort mest för att minska sin klimatpåverkan. Till vår hjälp har vi en jury med riktiga höjdare inom mat och klimat. Juryn består av Paul Svensson TV-kock med hållbarhetsfokus, Jenny Jewert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF, Charlotta Szczepanowski, chef Hållbarhet & Kvalitet på Coop och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill.

Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna men i diskussionen om vilken mat som är bäst ur klimatsynpunkt, glöms bonden ibland bort. Genom de förändringar som gjorts och som fortfarande görs har svensk primärproduktionen blivit världsledande. Det vill vi på Svenskt Sigill uppmärksamma. Är du den bästa av de bästa? Anmäl dig till priset Årets klimatbonde!

Svenskt Sigill Klimatcertifierad vill lyfta de goda exemplen och bidra till en hållbarare och mer klimatsmart värld.

Kriterier för Årets Klimatbonde:

 • Du är en primärproducent, det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas. 
 • Du arbetar målmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan. Detta innebär bland annat att du:
  • Minskar användningen av energi och använder mer förnybart
  • Är effektiv med gödslingen
  • Använder foder och gödsel med låg klimatpåverkan
  • Tar väl hand om dina djur så att de håller sig friska
 • Du har din produktion i Sverige.
 • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
 • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Mer om juryn

Jenny Jewert är expert på hållbart jordbruk på Världsnaturfonden WWF. Jenny har en väldigt bred kunskap om matens klimatpåverkan och hur vi kan få en hållbarare matproduktion. Hon har ett förflutet som miljö-och vetenskapsjournalist och bor på en gård med betesdjur i Uppland.

Charlotta Szczepanowski är chef för hållbarhet och kvalitet på Coop där hon har haft fokus på att arbeta fram Coops hållbarhetsdeklaration. Hon har också varit ordförande i nätverket för ett hållbart näringsliv och sitter för närvarande i KRAVs styrelse.

Paul Svensson är en kock med stort fokus på hållbarhet. Han driver restaurangen på Fotografiska i Stockholm och är en krögare i världsklass. Du känner säkert igen honom från TV-programmen Maträddarnaoch Sveriges yngsta mästerkock.

Helena Allard är hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem och ansvarar bland annat för Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Hon är husdjursagronom och kunnig inom alla miljöfrågor som rör svensk primärproduktion. Vinnare av SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020.

Tidplan för priset:

 • o Anmäl ditt intresse att vara med i tävlingen tillsammans med en kort motivering senast 17 maj till info@sigill.se
 • Ett antal nominerade kommer att utses i början av juni.
 • De nominerade kommer i nästa steg att få skicka in ytterligare information och fylla i ett formulär om hur de jobbar klimatsmart i sin verksamhet.
 • Juryn utser vinnaren som presenteras strax efter sommaren.

Årets klimatbonde presenteras stolt av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE. Det är fjärde gången som det här priset delas ut.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Relaterat innehåll