Gå direkt till innehåll
Jordhälsa ingår ofta i begreppet regenerativt lantbruk. Nu startar ett brett nordiskt samarbete för att definiera andra viktiga delar i regenerativt.
Jordhälsa ingår ofta i begreppet regenerativt lantbruk. Nu startar ett brett nordiskt samarbete för att definiera andra viktiga delar i regenerativt.

Pressmeddelande -

Nytt initiativ ska definiera vad regenerativt lantbruk innebär under nordiska förhållanden

Regenerativt jordbruk är ett begrepp som intresserar allt fler inom livsmedels- och lantbrukssektorn. Nu startar ett brett nordiskt miljö- och jordbrukssamarbete med ambitionen att sätta en gemensam definition. Projektet drivs av Svenskt Sigill tillsammans med Axfoundation, MTK Finland, Ekologiska Lantbrukarna, Finska Trädgårdsförbundet, KRAV, Lantbrukarnas Riksförbund, Norges Bondelag, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Begreppet regenerativt har funnits ett bra tag men används nu av allt fler aktörer inom framför allt livsmedelsproduktionen. Men vad man menar med regenerativt varierar stort.

Regenerativt lantbruk lanserades redan på 1980-talet av en bondedriven rörelse med kopplingar till det ekologiska lantbruket och då som en beskrivning av ett lantbruk som kan föda en växande befolkning och samtidigt förbättra jordhälsan utan att belasta miljön. Begreppet har sitt ursprung i Nordamerika och är anpassat efter de förhållanden och de hållbarhetsutmaningar som finns där. Men de system och riktlinjer för regenerativt som har utvecklats där kan behöva anpassas efter nordiska förhållanden.

Majoriteten av de beskrivningar av regenerativt jordbruk som finns omfattar en god jordhälsa och kolinlagring i mark. Många aktörer, bland annat livsmedelsföretag, visar nu ett stort intresse för kolinlagring i mark. När kol binds i marken i stället för att avgå som växthusgaser till atmosfären är det ett bidrag till att minska klimatkrisen. Markens förmåga att binda kol lyfts av bland annat FN:s klimatpanel IPCC som en viktig pusselbit som behöver utnyttjas mer i lösningen av klimatkrisen. För de många lantbrukare som redan praktiserar regenerativt har viljan att öka jordhälsan rent allmänt drivit intresset.

Mer om projektet

Ett projekt för att enas om en definition och riktlinjer som har vetenskapligt stöd och passar för nordiska förhållanden har startat. Syftet med initiativet är att ge en samlad bild av vad regenerativt jordbruk innebär i Norden.

En definition och riktlinjer av vad regenerativt jordbruk är under nordiska förhållanden minskar risken för förvirring över vad det egentligen innebär. Det kan också underlätta affärer mellan lantbrukare och livsmedelsföretag som önskar köpa in råvaror producerade med regenerativa metoder. Framför allt vill projektet säkerställa att det ökade intresset för regenerativt jordbruk verkligen leder till ökad hållbarhet i produktionen.

Projektet initierades av Sigill Kvalitetssystem/Svenskt Sigill och kommer att pågå till slutet av 2022.

I styrgruppen ingår:

Axfoundation, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter i Finland (MTK), Ekologiska Lantbrukarna, Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet, KRAV, Lantbrukarnas Riksförbund, Norges Bondelag, Naturskyddsföreningen, Sigill Kvalitetssystem och Världsnaturfonden WWF.

Till projektet knyts också en referensgrupp med de kunnigaste aktörerna på området som till exempel forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Baltic Sea Action Group i Finland och Svensk Kolinlagring samt livsmedelsföretag, lantbrukare och andra intressenter.

På det första referensgruppsmötet som hölls den 16 november förra året deltog över ett 40-tal olika organisationer med representanter från alla delar av livsmedels- och lantbruksbranschen, bland annat flera stora livsmedelsföretag som Orkla, Arla och Oatly.

Kontaktpersoner:

Sigill Kvalitetssystem/Svenskt Sigill, Helena Allard, Hållbarhetschef. helena.allard@sigill.se 070-3200285

Axfoundation, Maria Lundesjö, Projektledare. maria.lundesjo@axfoundation.se 073-0929674

Baltic Sea Action Group, Michaela Ramm-Schmidt, Verkställande direktör.
Michaela.Ramm-Schmidt@bsag.fi, +358 40 525 05 09

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter i Finland (MTK), Liisa Pietola, Miljöchef. liisa.pietola@mtk.fi +358 50 4384014

Ekologiska Lantbrukarna, Märta Jansdotter Aguirre, Vice ordförande. marta@gronagardar.se 070-218 57 67

Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet, Katarina Lassheikki, Kvalitetschef. katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi +358 40 55 267

KRAV, Robert Dinwiddie, Regel- och marknadsutvecklare. robert.dinwiddie@krav.se 070-532 02 58 

Lantbrukarnas Riksförbund, Maja Forssell, Expert hållbarhetsfrågor. maja.forssell@lrf.se 010-184 43 98

Norges Bondelag, Kari Marte Sjøvik, Rådgivare lokal mat, turism, miljö och ekologiskt lantbruk. kari.marte.sjovik@bondelaget.no +47 414 60 387

Naturskyddsföreningen, Pim Bendt, Sakkunnig jordbruk. pim.bendt@naturskyddsforeningen.se 08-702 65 79

Världsnaturfonden WWF, Jenny Jewert, Jordbruksexpert. jenny.jewert@wwf.se 073-642 32 02

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Relaterat innehåll